Second Opinion

Your Partner In Executive Search – Worldwide

Second Opinion

Rätt kandidat?

Behöver ni hjälp med att utvärdera en anställd chef, styrelseledamot eller en specialist? Eller behöver ha en extern utvärdering av kandidat vid rekrytering, för att vara säkrare på om ni hittat rätt kandidat? Vi hjälper er gärna med en Second Opinion.

Först tar vi reda på mer om er och ert företag med hjälp av vår matchningsmetod. Därefter gör en av våra erfarna konsulter en kompetensbaserad djupintervju, låter chefen, ledamoten eller kandidaten göra personlighets- och färdighetstester och gör en bakgrundskontroll. Allt detta ligger till grund för den rapport ni får med vår syn på om det är rätt kandidat.