Tjänster

Executive Search

Behöver ditt företag eller organisation rekrytera en ny chef eller en riktigt vass specialist? När vi rekommenderar en kandidat lägger vi särskild vikt på kombinationen av värderingar, karaktär och personlig kemi.

Vi går systematiskt till väga när vi identifierar ledare och talanger. Vi analyserar kultur, styrkor, behov av ledarskap och förväntningar hos dig och ditt företag, i syfte att identifiera den kandidat som matchar er bäst. Rätt kandidat, helt enkelt.

Han eller hon ska inte bara uppfylla de professionella kriterierna utan även passa er kultur och komplettera ert team. Därför använder vi vår metod och intuition som guide – det är två av våra styrkor. Vår mångsidiga erfarenhet inom olika branscher, vårt breda nätverk och våra erfarna researchresurser hjälper oss att leverera de bästa lösningarna.

Hur är kulturen på företaget?

Vad har kandidaten för värderingar?

Hur matchar vi dem på bästa sätt?

För en lyckad chefsrekrytering krävs det ett noggrant förarbete. Tillsammans med uppdragsgivaren analyserar vi därför företagskulturen och matchar den med kandidatens värderingar. Vi prioriterar de viktigaste ledarskapskompetenserna som krävs i rollen, som teamet behöver och som organisationen behöver kompletteras med för att nå målen. Vi ställer skräddarsydda frågor och tar reda på om kandidaten besitter dessa kompetenser. Då vet vi om det är rätt kandidat!

Talent Management

Varför stannar talangfulla nyckelpersoner i företaget?

Vilka dimensioner och kvaliteter är avgörande för att de ska stanna kvar inom företaget? Vad behöver utvecklas för att det ska stanna kvar? Vi hjälper till att ta reda på det genom intervjuer och samtal.

Behålla talangerna

Vi hjälper er att kartlägga vad som behöver åtgärdas för att talangerna ska stanna kvar och inte lockas till konkurrenterna.

Attrahera talanger

Vi kartlägger varför era talanger trivs hos er. Information som ni kan använda för att attrahera fler talanger.

Talent management

Team

Vi kartlägger vad team tycker är väsentligt att utveckla för att de mer effektivt ska nå målen.

Executive Search

Vi hjälper er hitta fler duktiga nyckelpersoner, som skapar effektivitet i teamen. Vi använder då vår matchningsmetod.

Board Search

Vi hittar rätt kandidater som med kompletterande kompetenser kan bidra till en framgångsrik styrelse.

Så säkerställer du styrelsens behov av kompetens

Vilka ska sitta i styrelsen i ditt bolag eller din organisation? Det kan vara helt avgörande för hur bra ni lyckas. Och som ägare ligger det på ditt ansvar. Så se till att rekryteringen av styrelseledamöter sker professionellt.

Många gånger görs styrelseutvärderingen internt, men för att få en så objektiv utvärdering som möjligt bör den istället utföras av en extern part.

Vi har en objektiv och strukturerad metod för det.

Genom Executive Search hjälper vi dig att hitta de kandidater som adderar rätt kunskaper och kompetenser till styrelsen. Metoden ger möjligheter att följa styrelsens utveckling över tiden. Utvärderingen görs alltid i samråd med styrelseordförande och styrelseledamöter. Alla tillkommande ledamöter kan då också utvärderas efter samma metod.

Genom att genomlysa och analysera styrelsens uppdrag, arbetssätt, nuvarande profil och kommande behov får vi en bra bild av vilken sammansättning styrelsen bör ha och vad den behöver kompletteras med.

Tillsammans med er väger vi in kompletterande behov av kompetens, erfarenhet, kön, ålder och etnicitet etc. så att styrelsen får den dynamiska sammansättning som gör att den kan fatta de beslut som leder företaget framåt.

Vår metod kombinerar frågor ställda i ett formulär med intervjuer och utvärderingen återkopplas antingen skriftligen eller muntligen – eller både och.

Second Opinion


Rätt kandidat?

Behöver ni hjälp med att utvärdera en anställd chef, styrelseledamot eller en specialist? Eller behöver ha en extern utvärdering av kandidat vid rekrytering, för att vara säkrare på om ni hittat rätt kandidat? Vi hjälper er gärna med en Second Opinion.

Först tar vi reda på mer om er och ert företag med hjälp av vår matchningsmetod. Därefter gör en av våra erfarna konsulter en kompetensbaserad djupintervju, låter chefen, ledamoten eller kandidaten göra personlighets- och färdighetstester och gör en bakgrundskontroll. Allt detta ligger till grund för den rapport ni får med vår syn på om det är rätt kandidat.

Management Assessment

Management Assessment

Vi använder OPQ32 och Verify.

Hur vet du att din nyckelperson verkligen är din nyckelperson?

Vissa roller är viktigare än andra. Och att hitta rätt person med rätt ledaregenskaper och med stor förmåga att arbeta mot de uppsatta målen är en utmaning. För att analysera och utvärdera den tänkta – eller den befintliga – nyckelpersonen krävs ofta stor erfarenhet och fingertoppskänsla.

Genom vår tjänst Management Assessment hjälper vi dig att hitta rätt – oavsett om det handlar om en rekrytering eller befordran till en strategisk viktig position i organisationen. Du kan också ta hjälp av Management Assessment för att få vägledning inför en chefs eller annans nyckelpersons individuella utvecklingsprogram.

Nyckelpersonen bedöms utifrån välutvecklade testverktyg som OPQ32 och Verify, samt från olika situationsbaserade frågeställningar. Den samlade analysen ger dig inblick hur nyckelpersonens ledaregenskaper, kompetenser, drivkrafter, EQ och hur hen tar sig an och skapar möjligheter för olika utmaningar.

Vår rekommendation är att alltid genomlysa din tilltänkta nyckelperson med Management Assessment inför en viktig rekrytering eller högre befordran. Det har både företaget och personen i fråga stor nytta av – oavsett om ni går vidare i rekryteringen eller inte.

Executive Coaching

Chefsutveckling

Vi ger stöd till din ledarskapsutveckling. Vi samarbetar med Workwell AB.

Du är en välmeriterad chef som ser till att andra utvecklas. Men hur utvecklas du själv? Var får du det stöd som behövs? Vi har många års erfarenhet av ledarskap och av olika personlighetstyper som gör att vi kan stödja just dig på bästa sätt.​​

Som kund får du nytta av vår erfarenhet och kunnande av hur vi bedömer olika alternativ för dig. Vi stöder även nyanställda chefer för att de – på lång sikt – ska bli så framgångsrika som möjligt för sig själva och för deras företag.

Ditt nästa steg

Vi hittar rätt kandidat

Vad är rätt nästa steg för dig?

Är du en chef eller en specialist som letar nya utmaningar? Funderar du på att byta jobb? Är du osäker på vad du vill arbeta med?Då behöver du rätt stöd och rätt nätverk. 

Vi hjälper dig att sortera bland dina erfarenheter, kompetenser, styrkor och utvecklingsområden. Med vägledning av våra erfarna konsulter får du en tydligare bild av vad ditt nästa steg skulle kunna vara. 

Uppdatera ditt CV, beskriv dig, dina kompetenser och tankar om ditt nästa steg i ett personligt brev. Du är välkommen att mejla  dina dokument – konfidentiellt förstås – till info@teamsearch.se

Du får ett kvitto på att vi tagit emot dina uppgifter, och du säger okej till att vi får registrera dina dokument. I mån av tid kontaktar vi dig gärna för ett möte. Vi kontaktar dig också om vi har frågor eller ett lämpligt uppdrag.