Management Assessment

Your Partner In Executive Search – Worldwide

Management Assessment

Vi använder OPQ32 och Verify.

Hur vet du att din nyckelperson verkligen är din nyckelperson?

Vissa roller är viktigare än andra. Och att hitta rätt person med rätt ledaregenskaper och med stor förmåga att arbeta mot de uppsatta målen är en utmaning. För att analysera och utvärdera den tänkta – eller den befintliga – nyckelpersonen krävs ofta stor erfarenhet och fingertoppskänsla.

Genom vår tjänst Management Assessment hjälper vi dig att hitta rätt – oavsett om det handlar om en rekrytering eller befordran till en strategisk viktig position i organisationen. Du kan också ta hjälp av Management Assessment för att få vägledning inför en chefs eller annans nyckelpersons individuella utvecklingsprogram.

Nyckelpersonen bedöms utifrån välutvecklade testverktyg som OPQ32 och Verify, samt från olika situationsbaserade frågeställningar. Den samlade analysen ger dig inblick hur nyckelpersonens ledaregenskaper, kompetenser, drivkrafter, EQ och hur hen tar sig an och skapar möjligheter för olika utmaningar.

Vår rekommendation är att alltid genomlysa din tilltänkta nyckelperson med Management Assessment inför en viktig rekrytering eller högre befordran. Det har både företaget och personen i fråga stor nytta av – oavsett om ni går vidare i rekryteringen eller inte.