Jan Friedman

Your Partner In Executive Search – Worldwide

EN SVÅRSLAGEN ENGAGEMANGSNIVÅ!

Med en svårslagen engagemangsnivå lotsade Karin Franzén Bohman rekryteringsgrupp och styrelse till beslut och valet av ny VD hösten 2018. Inget lämnades åt slumpen. Arbetet bottnade naturligtvis i en kravprofil som både var styrelsens, men som också beaktade temperaturmätare på företagskultur och nyckelmedarbetares förväntningar.

En transparent långlista blev en lika transparent kortlista och det slutliga urvalet blev lätt att landa – naturligtvis med sedvanlig bakgrundskontroll och referenstagning. Och hela processen från ax till limpa tog mindre än fyra månader och då inräknat den långa heta sommaren 2018.

Jan Friedman, Styrelseordförande Tweet
VD, TEAMSEARCH Sweden AB

Karin Franzén, VD TEAMSEARCH Sweden AB