Executive Search

Your Partner In Executive Search – Worldwide

Executive Search

Behöver ditt företag eller organisation rekrytera en ny chef eller en riktigt vass specialist? När vi rekommenderar en kandidat lägger vi särskild vikt på kombinationen av värderingar, karaktär och personlig kemi.

Vi går systematiskt till väga när vi identifierar ledare och talanger. Vi analyserar kultur, styrkor, behov av ledarskap och förväntningar hos dig och ditt företag, i syfte att identifiera den kandidat som matchar er bäst. Rätt kandidat, helt enkelt.

Han eller hon ska inte bara uppfylla de professionella kriterierna utan även passa er kultur och komplettera ert team. Därför använder vi vår metod och intuition som guide – det är två av våra styrkor. Vår mångsidiga erfarenhet inom olika branscher, vårt breda nätverk och våra erfarna researchresurser hjälper oss att leverera de bästa lösningarna.

Hur är kulturen på företaget? Vad har kandidaten för värderingar? Hur matchar vi dem på bästa sätt?

För en lyckad chefsrekrytering krävs det ett noggrant förarbete. Tillsammans med uppdragsgivaren analyserar vi därför företagskulturen och matchar den med kandidatens värderingar. Vi prioriterar de viktigaste ledarskapskompetenserna som krävs i rollen, som teamet behöver och som organisationen behöver kompletteras med för att nå målen. Vi ställer skräddarsydda frågor och tar reda på om kandidaten besitter dessa kompetenser. Då vet vi om det är rätt kandidat!