Joakim Fond

Your Partner In Executive Search – Worldwide

Referens Joakim Fond, VD

SKAPAR FÖRTROENDE OCH GER ALLT!

Vi har haft TEAMSEARCH involverade i ett antal rekryteringar. Redan första gången vi träffades infann sig en känsla av att de här personerna kommer att ge allt för att hitta rätt kandidater för jobbet!

TEAMSEARCH har ett arbetssätt som präglas av noggrannhet och stort engagemang, vilket är oerhört avgörande i rekryteringar. TEAMSEARCH lägger ner väldigt mycket tid på att lära känna uppdragsgivarens företag och den tjänst som det gäller.  Först därefter kan de få kandidaterna att bli intresserade av den tjänst det gäller.

TEAMSEARCH låter inte sina uppdragsgivare vila, det går fort men de har läget under kontroll. När de hittat kandidater är målet att hitta rätt kandidat och stänga säcken. Urvalsprocessen hanteras på ett mycket professionellt sätt, där en gedigen summering av kandidaterna görs för en genomgång tillsammans.

På frågan: Varför anlitar vi TEAMSEARCH som rekryterare? Blir svaret: TEAMSEARCH skapar redan från första början en känsla av trygghet i att en bra kandidat kommer att hittas. De går in med fullt engagemang och effektivitet i ett uppdrag, med ständiga återkopplingar under hela processens gång.

När man låter rekryterare ta över rekryteringsprocessen måste det finnas en känsla av 100% förtroende. Det känner jag för TEAMSEARCHs konsulter. Det är avgörande för mig.

Att Karin Franzén Bohman, VD på TEAMSEARCH också är lättsam och rolig att träffa och utbyta erfarenheter med, gör det ytterligare en självklarhet att involvera henne i våra rekryteringsprocesser!

VD, TEAMSEARCH Sweden AB

Karin Franzén, VD TEAMSEARCH Sweden AB