Info

En pålitlig aktör

TEAMSEARCH Sweden AB är en pålitlig aktör inom Executive Search (headhunting). Vi har erfarenhet av chefsrekrytering inom näringsliv och offentlig verksamhet i många branscher. Vi genomför även Second Opinion, Talent Management, ledarskapsutveckling, Board Search och Assessment.

Vid en chefsrekrytering krävs det ett noggrant bakgrundsarbete för att hitta rätt kandidat. I dialog med kunden tar vi reda på företagskulturen och matchar den med kandidatens värderingar. Vi hjälper till att prioritera de viktigaste ledarskapskompetenserna som krävs i rollen, som teamet behöver och som organisationen behöver kompletteras med för att nå målen. Vi ställer skräddarsydda frågor och tar reda på om kandidaten besitter dessa kompetenser.

Varför stannar talangulla nyckelpersoner i företaget? Vilka dimensioner och kvaliteter är avgörande för att de ska stanna kvar inom företaget? Vad behöver utvecklas för att det ska stanna kvar? Vi hjälper till att ta reda på det genom intervjuer och samtal.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att leda verksamheter, ledningsgruppsarbete och styrelsearbete inom både privata och offentliga verksamheter. Därför förstår vi kundens behov och kan föra samtal på högre nivå med både våra kunder och med våra kandidater.

En svårslagen engagemangsnivå!


"Med en svårslagen engagemangsnivå lotsade Karin Franzén Bohman rekryteringsgrupp och styrelse till beslut och valet av ny VD hösten 2018. Inget lämnades åt slumpen. Arbetet bottnade naturligtvis i en kravprofil som både var styrelsens, men som också beaktade temperaturmätare på företagskultur och nyckelmedarbetares förväntningar. En transparent långlista blev en lika transparent kortlista och det slutliga urvalet blev lätt att landa - naturligtvis med sedvanlig bakgrundskontroll och referenstagning. Och hela processen från ax till limpa tog mindre än fyra månader och då inräknat den långa heta sommaren 2018."
Jan Friedman
Styrelseordförande