En svårslagen engagemangsnivå!

En svårslagen engagemangsnivå!

”Med en svårslagen engagemangsnivå lotsade Karin Franzén Bohman rekryteringsgrupp och styrelse till beslut och valet av ny VD hösten 2018.

Inget lämnades åt slumpen. Arbetet bottnade naturligtvis i en kravprofil som både var styrelsens, men som också beaktade temperaturmätare på företagskultur och nyckelmedarbetares förväntningar.

En transparent långlista blev en lika transparent kortlista och det slutliga urvalet blev lätt att landa – naturligtvis med sedvanlig bakgrundskontroll och referenstagning.

Och hela processen från ax till limpa tog mindre än fyra månader och då inräknat den långa heta sommaren 2018.”


Jan Friedman, styrelseordförande

Skapar förtroende
och ger allt!

Vi har haft Karin involverad i ett antal rekryteringar. Redan första gången vi träffades infann sig en känsla av att den här personen kommer att ge allt för att hitta rätt kandidater för jobbet!

Karin har ett arbetssätt som präglas av en stor drivkraft, vilket är oerhört avgörande i rekryteringar. Karin lägger ner väldigt mycket tid på att lära känna uppdragsgivarens företag och den tjänst som det gäller.  Först därefter kan hon få kandidaterna att bli intresserade av den tjänst det gäller.

Karin låter inte sin uppdragsgivare vila, det går fort men hon har läget under kontroll. När hon hittat kandidater så är målet att hitta rätt kandidat och stänga säcken. Urvalsprocessen hanteras på ett mycket professionellt sätt, där en gedigen summering av kandidaterna görs för en genomgång tillsammans.

På frågan: Varför anlitar vi Karin som rekryterare? Blir svaret:

Karin skapar redan från första början en känsla av trygghet i att en bra kandidat kommer att hittas. Hon går in med full fart och kraft i ett uppdrag, med ständiga återkopplingar under hela processens gång. När man låter en rekryterare ta över rekryteringsprocessen måste det finnas en känsla av 100% förtroende. Det känner jag för Karin. Det är avgörande för mig.

Att Karin också är lättsam och rolig att träffa och utbyta erfarenheter med, gör det ytterligare en självklarhet att involvera henne i våra rekryteringsprocesser!

Joakim Fond, VD
Karin Franzén Bohman, VD på TEAMSEARCH Sweden AB

Tillbaka/Upp

Gilla och följ oss på: